Terma dan Syarat


Berikut adalah beberapa terma yang perlu diikuti sepanjang penginapan di Homestay d'MITC.

  1. Bayaran penuh perlu dibuat semasa penyerahan kunci.
  2. Homestay d'MITC menyediakan resit penginapan mengikut permintaan.
  3. Untuk kemudahan dan keselesaan tetamu, pihak Homestay de’MITC telah menyediakan peralatan-peralatan asas untuk digunakan sepanjang penginapan di sini. Oleh itu, tetamu-tetamu diminta untuk mematuhi beberapa peraturan berikut bagi memastikan kami dapat memberikan perkhidmatan terbaik sepanjang masa.

    • Sila gunakan peralatan yang disediakan dengan baik.
    • Anda tidak dibenarkan membawa keluar peralatan yang disediakan dan sekiranya berlaku, pihak Homestay berhak untuk mendapatkan gantirugi mengikut harga yang terdapat dalam  senarai inventori.
    • Pihak Homestay juga berhak untuk mendapatkan gantirugi bagi sebarang kerosakan yang disebabkan kecuaian tetamu semasa menginap.
Pihak Homestay mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung kerana memilih Homestay d'MITC sebagai pilihan penginapan. Kami mengalu-alukan sebarang komen dan maklumbalas untuk tujuan penambahbaikan pada masa-masa akan datang.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by bundlebook2u